هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عصاره، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیکنام ، آقای دکتر نیلی، آقای دکتر ایزدی، خانم دکتر اسلامیان ۲۷ آذر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه گزارش آقای دکتر جمال الدینی (رئیس کمیسیون توسعه و شعب انجمن) از وضعیت شعب استانی انجمن، فعال سازی شعبه انجمن در استان اصفهان و فعال سازی شعبه انجمن در استان مازندران در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه؛ بر برگزاری انتخابات دو شعبه مربوط به استان های بوشهر و چهار محال و بختیاری بر اساس شیوه نامه، حضور یکی از اعضای هیئت مدیره در انتخابات این دو شعبه، مشخص کردن انتظارات متقابل انجمن مرکزی و شعب استانی، نظارت دقیق بر برگزاری انتخابات شعب جدید توسط دکتر جمال الدینی و تدوین پروتکل برگزاری انتخابات شعب استانی بر اساس اساسنامه انجمن و اساسنامه تاسیس شعب تاکید شد.

در راستای دستور دوم جلسه؛ وضعیت شعبه استان اصفهان با حضور آقای دکتر نیلی از دانشگاه اصفهان و حضور خانم دکتر کشتی آرای مورد بررسی قرار گرفت و بر میزبانی همایش بیست و یکم انجمن در سال آینده در صورت موافقت دانشگاه اصفهان، فعال سازی شعبه توسط هیئت مدیره قبلی و برگزاری انتخابات جدید جهت تعیین نمودن هیئت مدیره جدید شعبه اصفهان و برخی موارد جزیی دیگر تاکید شد.

در راستای دستور سوم جلسه؛ وضعیت شعبه انجمن در استان مازندران با حضور آقای دکتر صمد ایزدی بررسی شد و بر شروع فعالیت های شعبه توسط هیئت مدیره کنونی و ارائه برنامه به انجمن مرکزی در پایان سال و تصمیم گیری در خصوص برگزاری انتخابات جدید استانی در صورت لزوم بعد از ۶ ماه تاکید شد.

همچنین در این جلسه بر ارسال گزارش فعالیت­‌ها از سوی شعب استانی و قرار دادن اطلاعات آن‌ها روی سایت انجمن نیز تاکید شد.