«چالش‌های برنامه‌ریزی حوزه‌های موضوعی_مهارتی کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه»

همایش های آینده

پیش نشست نخستین همایش بین‌المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی برگزار می‌شود؛
«چالش‌های برنامه‌ریزی حوزه‌های موضوعی_مهارتی کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه»

پیش‌نشست نخستین همایش بین‌المللی تعلیم و تربیت کودکان با نیازهای ویژه با تاکید بر برنامه درسی با عنوان «چالش‌های برنامه‌ریزی حوزه‌های موضوعی_مهارتی کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه» توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این نشست آقای دکتر محمود سعیدی رضوانی دانشیار و مدیر گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد، خانم دکتر نفیسه رفیعی استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور اصفهان، خانم دکتر صدیقه کاظمی استادیار برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و آقای دکتر محسن اصغری نکاح دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد به سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست به دبیری سرکار خانم دکتر مژگان فرهید سرپرست پژوهشکده کودکان استثنایی برگزار خواهد شد.

این نشست چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ با حضور علاقه‌مندان و متخصصان حوزه کودکان استثنایی در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

لینک حضور در نشست:
https://vroom.um.ac.ir/asghari-n