وبینار «آموزشگر سرآمد در آموزش عالی»

اخبار

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به مناسبت گرامیداشت هفته آموزش برگزار می‌کند

وبینار «آموزشگر سرآمد در آموزش عالی»

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به مناسبت گرامیداشت هفته آموزش، وبینار «آموزش سرآمد در آموزش عالی» را برگزار می‌کند.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این نشست سه سخنران دکتر جین ولا، دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر گلنار مهران سخنرانی خواهد داشت. دبیر نشست نیز خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی خواهند بود.

این نشست شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

لینک ورود به جلسه»

https://vroom.um.ac.ir/icsa