پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر صادقی، خانم دکتر زرقانی، آقای دکتر فلاحت‌داری، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر خسروی، خانم  دکتر اسلامیان ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه به ترتیب موارد زیر در دستور کار قرار گرفت: ۱-بررسی ویرایش دوم آیین نامه درآمدزایی و تعیین کارگروه، ۲-بررسی آیین نامه همایش های سالانه انجمن و ۳- بررسی آیین نامه جشنواره دکتر علی شریعت‌مداری و تعیین دبیر آن با پیشنهاد کمیسیون پژوهش.

در راستای دستور اول این جلسه، دکتر کرمی بر شروع فعالیت های درآمدزایی انجمن تاکید کردند و اعضاء نظراتی در خصوص نحوه کسب درآمد از جمله تشکیل کارگروه ویژه برای این امر و عضویت افرادی که ارتباطات خوبی با صنعت، آموزش و پرورش و آموزش عالی داشته باشند، شناسایی ظرفیت سازمان‌های مختلف به منظور درآمدزایی، برگزاری کارگاه در مدارس غیرانتفاعی، برنامه‌ریزی برای بازدید دانش آموزان از دانشگاه ها، موسسات، سازمان ها و … ، برگزاری مدرسه تابستانه و نیز برخی موارد دیگر ارائه دادند. هم چنین مقرر شد ویرایش دوم آیین نامه درآمدزایی، در کارگروه آن  مورد بررسی قرار گیرد و سپس جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه شود.

در راستای دستور دوم این جلسه، نسخه جدید آیین نامه همایش‌های سالانه انجمن که توسط کمیسیون پژوهش بازنگری شده بود، مورد بررسی اعضای هیئت مدیره قرار گرفت و پس از تبادل نظر مقرر شد اصلاحاتی در برخی از بندهای آن صورت گیرد تا در جلسه آتی ارائه و به تصویب نهایی برسد.

دستور سوم این جلسه نیز به دلیل کمبود فرصت، امکان طرح نیافت و  بررسی آن به جلسه بعدی هیئت مدیره انجمن موکول شد.