پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر موسی پور، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر سراجی، خانم دکتر اسلامیان ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ تصمیم گیری در خصوص بخش سوم ارزیابی آیین نامه جشنواره دکتر علی شریعتمداری، ۲٫ تقدیر از سردبیر سابق فصلنامه مطالعات برنامه درسی آقای دکتر موسی پور و ۳٫ گزارش کمیته درآمدزایی انجمن توسط دکتر محسن آیتی در دستور کار قرار گرفت.

در راستای دستور اول جلسه، آیین نامه جشنواره دکتر علی شریعتمداری در بخش  سوم ارزیابی که در کمیسیون پژوهش مورد بازنگری قرار گرفته بود در هیئت مدیره مطرح شد و به تصویب رسید. هم چنین مقرر شد خانم دکتر کشتی آرای رئیس کمیسیون پژوهش، نسخه نهایی آیین نامه فوق را جهت بارگذاری در سایت انجمن ارائه نمایند.

در راستای دستور دوم جلسه، آقای دکتر کرمی به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره انجمن از زحمات ۱۲ ساله آقای دکتر موسی پور به عنوان سردبیر نشریه فصلنامه مطالعات برنامه درسی تشکر و قدردانی نمودند و لوح تقدیر ایشان را قرائت نمودند. هم چنین مقرر شد تا جلسه نقد برای کتاب «سخن سردبیر» که از سوی دکتر موسی پور به نگارش درآمد، برگزار گردد. اعضای هیئت مدیره انجمن هم چنین برای آقای دکتر فرهاد سراجی که مسئولیت سردبیری نشریه فوق را برعهده گرفته اند آرزوی موفقیت کرده اند.

در راستای دستور سوم این جلسه، آقای دکتر آیتی گزارش کاملی از کمیته درآمدزایی انجمن ارائه دادند که برخی موضوعات مورد تاکید عبارتند از: اخذ حق عضویت‌ها به صورت منظم، برنامه ریزی برای طراحی دو همایش در سال، ورود به آموزش های ضمن خدمت سازمان ها، پیگیری برای مشارکت در طرح تعالی تدریس وزارت علوم و  … .  درباره همه موارد ذکر شده در هئیت مدیره گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.
هم‌چنین بر تشکیل جلسات منظم کمیته درآمدزایی، تکمیل آیین نامه آن، اولویت بندی طرح های درآمدزا و ورود به حیطه ها با برنامه ریزی دقیق و سرعت عمل در اجرا تاکید شده است.