پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و خانم دکتر زرقانی ۳۰ مردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ۱٫ مرور و پیگیری مصوبات پیشین ۲٫ بررسی شرایط نشریه «نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان جهت عقد تفاهم نامه با انجمن و ۳٫ بررسی بین المللی‌سازی مجلات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، پیگیری جدی‌تر فعالیت های بین‌المللی انجمن به منظور کسب امتیاز برای ارزیابی در سال های آتی مصوب شد. همچنین گزارشی از افزایش تعداد عضویت ها و افزایش اعضا در شبکه های مجازی نیز از موضوعاتی بود که در ابتدای این جلسه ارائه شد.

در راستای دستور جلسه اول؛ نشریه «نگرش جدید در یادگیری زبان انگلیسی» می­‌تواند در صورت برآورده شدن اهدافش عضو حقوقی انجمن برنامه درسی باشد و با انجمن تلسی که انجمن تخصصی خودشان است تفاهم نامه همکاری امضاء نمایند. در این خصوص مقرر شد آقای دکتر مهرمحمدی با آقای دکتر رستمی سردبیر این نشریه صحبت کنند و پس از دریافت انتظارات آنها یکی از دو مورد فوق صورت پذیرد.

در راستای دستور دوم جلسه، دکتر سراجی بر ۷ مورد شامل داشتن چکیده انگلیسی در هر سه نشریه انجمن با ساختاری مشخص و واحد، داشتن رفرنس انگلیسی در متن مقاله، چاپ یک شماره از نشریه به زبان انگلیسی (یک یا هر سه نوبت در سال)، استفاده از داوران خارجی و ایرانی­‌های خارج از کشور در نشریات، استفاده از نویسندگان بین المللی در مقالات، افزودن به هیئت تحریه بین المللی نشریات و بر داشتن دی او آی (DOI) تاکید کردند و اعضاء نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.

در انتها مصوب شد منشور نشر بر اساس چک لیست‌های دوج (DOAJ) و ارائه به هیئت مدیره برای تضمین فرایندی اصلاح شود. همچنین با توجه به اینکه دو فصلنامه­ های انجمن دارای یک شماره تا پایان سال می باشند، تا پایان سال فرصت داده شود تا خود را به چکیده ­های تفصیلی انگلیسی و  انگلیسی کردن منابع درون متنی و پایان متنی و همچنین گرفتن دی او آی(DOI) برسانند.