پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر احمدی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای فلاحت داری، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر میرحسنی، خانم دکتر اسلامیان، در  ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی – برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه:
۱٫ ارائه گزارش از جشنواره آموزش دانشگاه علوم پزشکی توسط خانم دکتر فخرالسادات میرحسینی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۲٫ حمایت و ارزیابی از فعالیت کمیسیون های انجمن، در دستورکار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه گزارشی از روند پیشرفت مصوبات پیشین انجمن از جمله: تدوین برنامه راهبردی انجمن، تاسیس شعب جدید انجمن در برخی استانهای کشور، برگزاری اولین نشست تخصصی کمیته مرکزی معلمان، همکاری انجمن در ساحت تربیت اقتصادی و شغلی سند تحول بنیادین با وزارت آموزش و پرورش، همکاری با دانشگاه آزاد و وضعیت پرداخت حق عضویت توسط اعضای انجمن و … توسط خانم دکتر اسلامیان ارائه شد و سپس آقای دکتر کرمی گزارشی از وضعیت حق مالکیت نشریات انجمن ارائه دادند و در این خصوص بر مواردی جهت پیگیری تاکید شده است.

در راستای دستور اول جلسه؛ گزارش کاملی توسط خانم دکتر میرحسینی در خصوص جشنواره آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارائه شد و پس از آن اعضاء  نظرات خویش را درباره موارد مختلف بیان کردند و در ادامه بر انتخاب دبیر جشنواره آموزش، چگونگی برگزاری و مخاطبان آن و تعیین کارگروهی برای شروع کار و تدوین آیین نامه جشنواره تاکید شده است.

در راستای دستور دوم جلسه؛ اعضای هیئت مدیره انجمن بر تقدیر از کمیسیون های فعال انجمن و نقد عملکرد کمیسیون‌های غیرفعال انجمن جهت اثربخشی بیشتر و ایجاد رقابت سازنده میان همه کمیسیون ها تاکید کردند.