پیام تبریک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به آقای دکتر بهروز مهرام

اخبار

پیام تبریک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به آقای دکتر بهروز مهرام به مناسبت ارتقای مرتبه علمی ایشان به استاد تمامی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ارتقای مرتبه علمی آقای دکتر بهروز مهرام، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به مرتبه استاد تمامی را به ایشان و جامعه فرهیخته علمی تبریک عرض می‌نماید.

دکتر بهروز مهرام دارای مدرک دکتری تخصصی برنامه‌ریزی درسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.