پیام دکتر مهرمحمدی درباره همایش نوزدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار همایش نوزدهم

دکتر محمود مهرمحمدی
_ استاد تمام مطالعات برنامه درسی و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

?نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

«برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

? ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱
◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷
ایمیل: info@scu-icsa19.ir