پیام دکتر نعمت‌الله فاضلی درباره همایش ملی «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

اخبار همایش نوزدهم

دکتر نعمت‌الله فاضلی
_ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

?نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

«برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

? ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱
◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷
ایمیل: info@scu-icsa19.ir