چهارمین همایش ملی «دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی»

اطلاعیه‌ها همایش های آینده

چهارمین همایش ملی «دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی» برگزار می‌شود

چهارمین همایش ملی «دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی» به میزبانی دانشگاه فرهنگیان زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ محورهای این همایش ماهیت و ویژگی‌های دانش پداگوژی محتوا (PCK) در دوره ابتدایی، عناصر و مولفه‌های دانش پداگوژی محتوا (PCK) در معلمان دوره ابتدایی و توسعه دانش پداگوژی محتوا (PCK) در معلمان دوره ابتدایی می‌باشد.

محور اول «مفهوم و چیستی دانش پداگوژی محتوا برای معلمان دوره ابتدایی و ویژگی های معلمان مجهز به دانش پداگوژی محتوا در دوره ابتدایی»، محور دوم «دانش درباره مبانی و بنیادهای تربیتی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی، دانش درباره برنامه های درسی دوره ابتدایی، دانش درباره تدریس موضوعات درسی در دوره ابتدایی، دانش درباره یادگیرندگان دوره ابتدایی و دانش درباره محیط یادگیری در دوره ابتدایی» و محور سوم‌ «توسعه دانش پداگوژی محتوا (PCK) از طریق تربیت معلم قبل از خدمت دوره ابتدایی، توسعه دانش پداگوژی محتوا (PCK) در بدو خدمت نومعلمان دوره ابتدایی و توسعه دانش پداگوژی محتوا (PCK) در حین خدمت معلمان دوره ابتدایی را شامل می‌شود.

همایش در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. ثبت‌نام در همایش نیز در تاریخ ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه صورت خواهد گرفت.

مهلت ارسال مقالات در قالب چکیده تفصیلی، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ می‌باشد (فرمت چکیده تفصیلی از طریق سایت همایش قابل دسترسی است). اعلام نتایج داوری مقالات ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ و آخرین مهلت ارسال پوسترها و اصلاح مقالات نیز ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ می‌باشد.

ثبت‌نام اضطراری با هزینه اضافی ۱۶ و ۱۷ اسفندماه انجام خواهد شد.

رایانامه: eepck@cfu.ac.ir
وبگاه:    eepck.cfu.ac.ir