چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر نیکنام، دکتر کرمی،  دکتر کشتی آرای، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر آیتی،  دکتر حاتمی، دکتر احمدی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر زرقانی و همچنین حضور دکتر رایان راد ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور مصوبات گذشته و طرح پیشنهاد همکاری انجمن در تاسیس «مرکز توسعه و تعالی منابع انسانی» در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به اینکه طبق پیگیری های به عمل آمده ثبت صاحب امتیازی مشترک طبق آیین نامه جدید مقدور نیست و همچنین محدودیت انجمن در تاسیس و پایه ریزی مجلات مستقل، مقرر شد دکتر مهرمحمدی در این خصوص با یک وکیل خبره برای پیگیری حقوق تضییع شده انجمن در عدم ثبت صاحب امتیازی با مجلات مشترک مشورت نمایند.

همچنین مصوب شد تا دکتر رایان راد پیشنهادی در خصوص درآمدزایی برای همایش نوزدهم انجمن «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» ارائه دهند و همچنین همکاری و مشارکت انجمن با پروژه های ایشان طبق آیین‌نامه همکاری انجمن با پروژه های پژوهشی باشد.