چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر خزائی، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر آیتی، دکتر حکیم زاده، آقای فلاحت‌داری و دکتر اسلامیان ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه مرور مصوبات پیشین انجمن، بررسی برنامه هیئت مدیره در همایش نوزدهم انجمن و بررسی میزبان همایش بیستم انجمن در دستور کار قرار گرفت.

پیگیری برای استمرار دیدارهای دوستانه اساتید با دانشجویان و برنامه ریزی برای انجام دیدارهای ماهانه و یا دو ماهانه با دانشجویان با حضور اساتید شهرستانی در دفتر انجمن در تهران توسط کمیسیون آموزش انجمن، نیازسنجی و آسیب شناسی برای استقبال پایین از کارگاه های انجمن و در ادامه ایجاد یک گروه اطلاع رسانی مجازی با عضویت اساتید مختلف در دانشگاه های سراسر کشور و دانشگاه های مادر برای اطلاع رسانی اخبار کارگاه ها از جمله مصوبات جلسه چهل و دوم انجمن بود.

توجه به حضور پررنگ کمیته معلمان در همایش نوزدهم و انجام تمامی هماهنگی های لازم با دکتر پارسا، دبیر علمی همایش نوزدهم از دیگر مطالب مطرح شده در این جلسه بود.

تهیه فهرستی از موضوعات پیشنهادی برای همایش بیستم انجمن و همچنین تهیه فهرستی از دانشگاه های میزبان برای همایش بیستم و پس از آن بررسی شرایط میزبانی و مکاتبه با آن دانشگاه ها از جمله تصمیمات دیگر این جلسه بود؛ با تاکید بر اینکه دانشگاه هایی پیشنهاد شوند که در ۵ سال گذشته عهده دار میزبانی همایش انجمن نبوده اند.