چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکترکرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر آیتی،  دکتر عراقیه،  دکتر نیکنام، دکتر  احمدی، آقای­ فلاحت­داری و دکتر اسلامیان ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی محورها و میزبان همایش بیستم و بررسی موضوع انتشار مجلات جدید انجمن در دستور کار قرار گرفت.

انتخاب دانشگاه علامه طباطبایی تهران به عنوان دانشگاه میزبان همایش بیستم انجمن به دلیل عدم سابقه این دانشگاه در میزبانی همایش و مکاتبه با آن دانشگاه به منظور اطلاع از شرایط آن برای میزبانی همایش بیستم و همچنین تعیین موضوع و عنوان همایش بیستم از طریق دلفی از جمله تصمیمات مطرح شده در جلسه چهل و سوم انجمن بود.

تاکید دکتر مهرمحمدی بر تولید دو مجله تخصصی جدید و همچنین در ادامه تاکید دکتر کرمی بر طرح و بررسی دقیق این مسئله در کمیسیون پژوهش و سپس طرح در هیئت مدیره و تصمیم گیری نهایی در مورد آن از دیگر تصمیمات مطرح شده این جلسه بود.

در ادامه همچنین دکتر کرمی بر ارائه طرح دقیق­تر درباره ایجاد مجله جدید در قالب «جستار» توسط انجمن جهت تصمیم گیری در هیئت مدیره تاکید کردند.