چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر  احمدی، خانم دکتر زرقانی و خانم دکتر اسلامیان یکم اسفندماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی عنوان و میزبان همایش بیستم انجمن، بررسی پنل هیئت مدیره در همایش نوزدهم انجمن و بررسی درخواست شرکت پردیس توسعه انسانی در خصوص مشارکت انجمن در دستور کار قرار گرفت.

تعیین ۱۰ موضوع پیشنهادی برای همایش بیستم انجمن و تهیه پرسشنامه الکترونیکی برای سنجش نظرات اعضاء جهت اولویت بندی موضوعات و در نهایت انتخاب موضوع «برنامه درسی و عدالت» به عنوان موضوع همایش بیستم از جمله اقدامات و مصوبات این جلسه انجمن بود.

برگزاری جلسه‌ای با عنوان «نشست سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: چشم‌اندازها، فعالیت‌ها و راهبردها» به دبیری خانم دکتر کشتی آرای و با حضور اعضای هیئت مدیره (دکتر کرمی، دکتر مهرمحمدی، دکتر خزائی، دکتر کشتی آرای، دکتر خسروی، دکتر نیکنام، دکتر عراقیه و دکتر فلاحت داری)  برای اعضای انجمن و سایر شرکت کنندگان در همایش نوزدهم انجمن نیز از دیگر تصمیمات اتخاذ شده بود.

در ادامه جلسه دکتر کرمی بر بررسی و تامل پیرامون درخواست شرکت «پردیس توسعه انسانی» به مدیریت آقای دکتر محمدرضا آهنچیان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مشارکت انجمن تا حصول نتیجه مثبت تاکید کردند. همچنین تهیه پیش نویسی در خصوص طرح درآمدزایی توسط انجمن برای بحث و بررسی در جلسه بعدی از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه چهل و چهارم انجمن بود.