کارگاه‌های جانبی نوزدهمین همایش انجمن برنامه درسی ایران

اخبار همایش نوزدهم

کارگاه‌های جانبی نوزدهمین همایش انجمن برنامه درسی ایران

نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» ۳ و ۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ کارگاه‌های جانبی نوزدهمین همایش انجمن به شرح زیر است:

?دکتر یدالله مهرعلیزاده استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع:
«چگونگی تدوین برنامه مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها»

?دکتر نعمت‌الله فاضلی استاد انسان‌شناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع:
«مسئله چیست و چگونه مسئله‌شناسی کنیم؟»

?دکتر علیرضا صادقی دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع:
«تدریس چندفرهنگی»

?دکتر حمید فرهادی راد دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوع:
«تدوین پیوست مسئولیت اجتماعی در برنامه توسعه سازمان»

?دکتر مهدی محمدی دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز با موضوع:
«طرح‌های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در رویکرد سنتزپژوهی»

?دکتر زهرا گویا استاد دانشگاه شهید بهشتی با موضوع:
«رسالت برنامه درسی ریاضی در پارادایم جدید پساکرونا»

شایان ذکر است؛ نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان  «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد.

تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷
ایمیل: info@scu-icsa19.ir