کارگاه اقدام‌پژوهی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه خانم دکتر ثریا قوره جیلی

_سرگروه استانی آموزش و پرورش البرز

با موضوع:
«اقدام‌پژوهی؛ چیستی، چرایی و چگونگی»

تاریخ:
دوشنبه ۳۰ مردادماه ساعت ۱۶ تا ۱۸

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳