کرسی «جایگاه TPACK در تربیت معلم و نقد آن»

کرسی‌های نظریه‌پردازی

کرسی‌های نظریه‌پردازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود؛
کرسی «جایگاه TPACK در تربیت معلم و نقد آن»

کرسی نظریه‌پردازی «جایگاه TPACK در تربیت معلم و نقد آن» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ نشست «جایگاه TPACK در تربیت معلم و نقد آن» روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد‌ شد.

ارائه‌دهنده این نشست دکتر فرهاد سراجی، استاد رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی و دبیر نشست دکتر علیرضا عراقیه، دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می‌باشند.

دکتر عباس قلتاش دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و دکتر مرجان کیان دانشیار رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی به عنوان ناقدان این کرسی در این نشست حضور می‌یابند.

لینک برگزاری نشست:

http://vroom.um.ac.ir/icsa