گزارش برگزاری دوره سوم جشنواره انتخاب رساله دکتری برتر (مرحوم دکتر شریعتمداری) بهمن ماه ۱۴۰۲

جشنواره‌ها

باسمه تعالی

گزارش برگزاری دوره سوم جشنواره انتخاب رساله دکتری برتر (مرحوم دکتر شریعتمداری) بهمن ماه ۱۴۰۲

دانلود فایل PDF گزارش

 

 • بازنگری آیین نامه:

بر حسب تجارب به دست آمده در برگزاری دو دوره قبلی جشنواره، بازنگری در آیین نامه انتخاب رساله دکتری برتر در رشته مطالعات برنامه درسی در دستور کار هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران قرار گرفت و پس از بررسی های لازم و مشورت با مجریان دوره های قبل و همچنین لحاظ نقطه نظرات مطرح شده، نسخه نهایی در جلسه پنجاه و پنجم هیئت مدیره نهم انجمن مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ به تصویب رسید.

 • انتخاب دبیر جشنواره:

در جهت اجرای دور سوم، در جلسه پنجاه و پنجم هیئت مدیره نهم انجمن مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۲ هیأت مدیره انجمن، دکتر محسن آیتی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر جشنواره انتخاب شد.

 • جدول زمان بندی:

جدول زمان بندی اولیه به شرح زیر برای اجرا تنظیم شد:

مهلت ارسال اثار به دبیرخانه انجمن ۱۰ آبان ۱۴۰۲
مرحله اول داوری از ۱۱ آبان تا ۹ آذر  ۱۴۰۲ (یک ماه)
مرحله دوم داوری از ۱۱ آذر تا ۲۲ آذر ۱۴۰۲ (حدود ۲ هفته)
مرحله سوم داوری از ۲۴ آذر تا ۲۸ آذر  ۱۴۰۲(۵ روز)
روز برگزاری ۲۹ آذرماه

 

فراخوان جهت ارسال آثار، طی ایمیل رسمی به مدیران گروه های آموزشی مجری دکتری ارسال شد. ار آنجا که تعداد آثار دریافتی به دبیرخانه انجمن محدود و کمتر از حد انتظار بود، به ناچار مهلت از ۱۰/۰۸/۱۴۰۲ تا ۲۰/۰۸/۱۴۰۲ تمدید شد و تماس تلفنی با کلیه مدیران گروه های آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

 

 • شرکت کنندگان:

در نهایت ۳۵ رساله به شرح جدول زیر به دبیرخانه انجمن رسید:

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه عنوان رساله
۱ احمد ابراهیمی دانشگاه اصفهان شناسایی و تبیین راهبردهای یاددهی‌ـ‌یادگیریِ متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی مشغول به تحصیل در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸
۲ احمد عربی دانشگاه شهید رجایی بهبود عملکرد، درگیری و نگرش  دانش‌آموزان ششم ابتدایی به درس ریاضی از طریق نمونه‌سازی مشارکتی بازی‌های آموزشی دیجیتال با رویکرد تفکر طراحی
۳ الهام یوسفی همدانی دانشگاه اصفهان آینده نگاری برنامه درسی دوره ابتدایی در ایران در افق ۱۴۱۵
۴ آرزو وسیلی دانشگاه آزاد اصفهان واکاوی گفتمان حرفه ای گرایی در دوره کارورزی پزشکی به منظور ارائه مدل مفهومی جهت آموزش پزشکان
۵ آمنه صدر دانشگاه خوارزمی طراحی الگوی برنامه درسی هنر مبتنی بر رویکرد چند فرهنگی در دوره اول متوسطه و اعتباریابی آن
۶ پرنیان تقی پور حویزی دانشگاه هرمزگان آسیب شناسی تربیت دموکراتیک( در ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی) در آموزش و پرورش ایران از منظر برنامه های آماده سازی معلمان
۷ حسین استاد حسن لو دانشگاه تبریز طراحى و اعتبارسنجى محیط یادگیرى مبتنى بر شبیه سازى در آموزش پرستارى
۸ حسین لطفی دانشگاه شهید رجایی طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی علوم تجربی متوسطه اول برمبنای رویکرد نظریه کنشگر – شبکه در محیط یادگیری مبتنی برشبکه
۹ رسول پوررضا دانشگاه پیام نور تهران تأثیر آموزش ذهنیت فلسفی بر افزایش اثربخشی مؤلفه‌های آموزش مجازی دانشجویان
۱۰ زهرا ابوالحسنی دانشگاه تهران طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره متوسطه اول
۱۱ سارا شهابی دانشگاه تربیت مدرس طراحی برنامه درسی تربیت شهروندی دیجیتال  با رویکرد تلفیقی در دوره متوسطه
۱۲ سعید اسدپور دانشگاه شهید رجایی طراحی و اعتبارسنجی الگوی برناهه درسی زهینه هحور با -تأکید بر ارتباط گرایی برای آهوزش علوم تجربی دوره اول متوسطه
۱۳ سعیده سادات موسوی دانشگاه فردوسی مشهد طراحى و ارزیابى اثربخشى محیط هاى یادگیرى مهارتهاى بالینى دستیاران بیهوشى مبتنى بر محیط تکلیف محور با تلفیق فناورى واقعیت مجازى
۱۴ سمیه گلکاری دانشگاه بیرجند طراحی الگوی برنامه درسی تربیت رسانه ای دانشجو معلمان
۱۵ شهرام حسن زاده دانشگاه شیراز
تبیین کمی وکیفی اثربخشی دوره های آموزش گردشگری در استان هرمزگان
۱۶ شیرین داوری دانشگاه تربیت مدرس طراحی برنامه درسی ویژه آموزش سالمندان با الهام از رویکرد گفت و شنودی ولا و سنجش اثربخشی آن
۱۷ طاهره احمدی دانشگاه الزهرا تبیین الگوی شایستگی معلم به مثابه یادگیرنده مادام العمر در نظام آموزش و پرورش ایران و اعتبار
۱۸ علی برائی دانشگاه فردوسی مشهد استلزام‏های برنامه درسی روح افزا مبتنی بر دیدگاه جان میلر برای دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران
۱۹ غلامعلی سیفی دانشگاه فردوسی مشهد تحلیل و نقد آراء متفکران غربی معاصر برنامه درسی در خصوص تربیت دینی و معنوی و تجلی آن در نظریه برنامه درسی
۲۰ فاطمه زهرا رضایی دانشگاه خوارزمی ساحت هنر و زیبایی­شناسی در اوان کودکی: طراحی و تدوین برنامه درسی
۲۱ فاطمه شرزه ئی دانشگاه پیام نور تهران طراحی و اعتباریابی الگوی هیبریدموک برای دانش­آموزان دوره متوسطه (مطالعه موردی: مدرسه سیما)
۲۲ فاطمه نادری دانشگاه بیرجند طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شخصیسازی یادگیری در آموزش و پرورش دوره دوم ابتدایی
۲۳ فرزانه دیمه کار حقیقی دانشگاه شیراز توسعه چارچوب برنامه درسی با رهیافت حیات طیبه در آموزش و پرورش جهموری اسلامی ایران: پژوهش چند مطالعه ای ترکیبی
۲۴ فریدون رمضی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مسئله‌محور در درس ریاضی دوره ابتدایی
۲۵ مرضیه معتمدی محمدآبادی دانشگاه اصفهان تدوین چارچوب برنامه درسی سواد رسانه ای برای دانشگاه فرهنگیان
۲۶ مریم خدارحمی دانشگاه علامه طباطبایی طراحی و اعتباریابی مدلی برای حمایت از شکل گیری دانش موضوعی-تربیتی(PCK) در میان نومعلمان
۲۷ مریم رضایی دانشگاه شهید رجایی طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تلفیقی استم( علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی ) در دوره ابتدایی(تدوین و اجرای نمونه­ای در پایه پنجم ابتدایی)
۲۸ مریم سادات فخیم پور دانشگاه شیراز دوست داشتنی ترین خویشتن معلم در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: رویکرد ترکیبی
۲۹ مریم ضیائی دانشگاه آزاد اصفهان طراحی و اعتبار بخشی الگوی بازنگری برنامه درسی ریاضیات
۳۰ منصوره ایران نژاد دانشگاه خوارزمی طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغاز خدمت برای نومعلمان دورۀ ابتدایی با تأکید بر توسعۀ حرفه ای
۳۱ مهدیه السادات میررحیمی دانشگاه الزهرا طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه‌ درسی گردشگری پایدار در آموزش عالی ایران- مطالعه ترکیبی
۳۲ میثم غلامپور دانشگاه بیرجند طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به انضمام دلالت­ های تدوین
۳۳ ناهید مهرجو دانشگاه آزاد تهران جنوب طراحی الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد زیبایی شناسی و تأثیرآن بر خلاقیت دانش آموزان
۳۴ نسرین عیدی دانشگاه آزاد تهران جنوب طراحی الگوی برنامه درسی رشته مهندسی نفت مبتنی بر دانشگاه نسل چهارم
۳۵ نفیسه عباسپور اصفهانی دانشگاه تربیت مدرس طراحی الگوی بهینه برنامه درسی سواد مالی برای  دانش­آموزان دوره متوسطه اول جمهوری اسلامی ایران

 

 • فرایند داوری:

فهرست داوران جشنواره طبق شرایط مندرج در آیین نامه توسط دبیر جشنواره به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد و در شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره نهم انجمن مورخ  ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

مرحله اول و دوم:
دانشگاه‌های سطح ۱:

نام دانشگاه مرتبه علمی
۱ دانشگاه اصفهان دانشیار
۲ دانشگاه تهران دانشیار
۳ دانشگاه علامه طباطبایی استاد تمام
۴ دانشگاه شهید بهشتی دانشیار
۵ دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار
۶ دانشگاه شیراز دانشیار

 

سایر دانشگاه‌ها:

نام دانشگاه مرتبه علمی
۱ دانشگاه آزاد دانشیار
۲ دانشگاه خوارزمی استادیار
۳ دانشگاه الزهرا دانشیار
۴ دانشگاه پیام نور دانشیار
۵ دانشگاه شهید رجایی دانشیار
۶ دانشگاه بوعلی استاد تمام

 

توضیح: پس از اعلام انصراف آقای دکتر محمدی از دانشگاه شیراز، آقای دکتر طهماسب زاده از دانشگاه تبریز جایگزین شدند.

فهرست پیشنهادی داوران مرحله نهایی نیز در هیأت مدیره انجمن مطرح و پس از مذاکره با افراد پیشنهادی در نهایت ۴ نفر داور مرحله نهایی به شرح زیر مورد تصویب هیأت مدیره انجمن قرار گرفت:

 1. جناب آقای دکتر جواد حاتمی از دانشگاه تربیت مدرس
 2. جناب آقای دکتر مصطفی قادری از دانشگاه علامه طباطبایی
 3. جناب آقای دکتر فرهاد سراجی از دانشگاه تهران
 4. سرکار خانم دکتر کشتی آرای از دانشگاه آزاد
 • فرایند و نتایج داوری:

در این مرحله طبق آیین نامه چکیده ها توسط داوران طبق آیتم های مشخص شده در آیین نامه داوری شد و آثاری که حداقل ۱۸ امتیاز از ۳۰ امتیاز را کسب کرده بودند به مرحله دوم داوری یافتند. در این مرحله ۱۵ رساله حائز شرایط ورود به مرحله دوم داوری قرار گرفتند (کدهای ۶۴، ۵۵، ۵۷، ۴۹، ۳۹، ۵۱، ۴۵، ۴۴، ۶۷، ۷۳، ۵۳، ۳۵، ۳۷، ۴۳، ۶۶).

در مرحله دوم داوری متن رساله بدون نام برای داوران ارسال شد. در این مرحله بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه، سقف امتیاز ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. ۶۰ امتیاز داوری داوران طبق فرم مندرج در آیین نامه و سقف ۴۰ امتیاز برای آثار عینی. شرط راه یافتن به مرحله بعد، کسب حداقل ۶۰ امتیاز (از ۱۰۰ امتیاز) است. ۴ رساله به مرحله نهایی راه یافتند.

 

 

 • برگزاری جشنواره:

با توجه به مشکلات سفارش و تهیه تندیس جشنواره، عملاً برگزاری جشنواره به تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ موکول شد.

جشنواره از ساعت ۱۴ عصر روز چهارشنبه مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۲ با حضور دبیر جشنواره، داوران مرحله نهایی (که در هفتادو دومین جلسه هیأت مدیره نهم انجمن مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲) مشخص شدند)، معاون محترم پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر حاتمی، مدیر محترم گروه علوم تربیتی دانشکده جناب آقای دکتر جوادی پور، جمعی از اعضاء هیأت علمی دانشکده خانم مهندس شریعتمداری (فرزند استاد ارجمند مرحوم دکتر علی شریعتمداری) و حضور حدود ۴۰ نفر از دانشجویان و علاقه مندان در سالن کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و نیز به صورت مجازی برگزار شد و ساعت ۱۸ خاتمه یافت. اجرای مراسم را خانم دکتر خزاعی عضو محترم انجمن برعهده داشتند.

 

نتیجه داوری مرحله نهایی به شرح زیر اعلام شد:

رتبه نام عنوان رساله
اول خانم مریم رضائی طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تلفیقی استم( علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی ) در دوره ابتدایی(تدوین و اجرای نمونه­ای در پایه پنجم ابتدایی)
دوم آقای احمد ابراهیمی شناسایی و تبیین راهبردهای یاددهی‌ـ‌یادگیریِ متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی مشغول به تحصیل در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸

 

نفرات اول و دوم، لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کردند و نفرات بعدی، به عنوان برگزیدگان جشنواره لوح تقدیر دریافت کردند.

برگزیده آقای میثم غلام‌پور طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به انضمام دلالت­ های تدوین
برگزیده خانم پرنیان تقی‌پور حویزی آسیب شناسی تربیت دموکراتیک( در ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی) در آموزش و پرورش ایران از منظر برنامه های آماده سازی معلمان