گزارش سفر به روسیه

کمیسیون روابط بین الملل

به همت کمیسیون روابط بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سفری جهت شرکت در هشتمین کنفرانس بین المللی تعلیم و تریت اوان کودکی به روسیه از تاریخ ۸ لغایت ۱۴ خرداد برگزار شد.

در این سفر که با همراهی و سرپرستی دکتر روح اله خدابنده لو محقق پسادکتری دانشگه الزهراء(س) انجام گرفت جمعی از اعضای هیات علمی و مدیران مهدهای کودک سراسر کشور حضور داشتند. کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت اوان کودکی که هشتمین دوره آن در مسکو برگزار شد به تبین آخرین یافته های حوزه اوان کودکی می پردازد. این همایش از سال ۲۰۱۰ به همت یونسکو و بانک جهانی همه ساله در مسکو برگزار می شود. در کنفرنس امسال علاوه بر حامیان همه ساله، کشور ترکیه نیز به عنوان حامی اصلی این دوره انتخاب شده بود. از کشور ایران هم سه مقاله در این همایش پذیرفته شده بود که دو مقاله از دانشگاههای الزهراء(س) (دکتر روح اله خدابنده لو) و دانشگاه بیرجند (دکتر محمد اکبری بورگ) بصورت سخنرانی ارائه شد.