گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی ،توسعه حرفه‌ای معلمان در ایران: چالش‌ها و آسیب‌ها

اخبار اطلاعیه‌ها

گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی «توسعه حرفه‌ای معلمان در ایران: چالش‌ها و آسیب‌ها» برگزار می‌شود

گفت‌وگوی ویژه اینستاگرامی «توسعه حرفه‌ای معلمان در ایران: چالش‌ها و آسیب‌ها» از مجموعه لایوهای آموزشی گروه علایق ویژه مطالعات تربیت معلم برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ «توسعه حرفه‌ای معلمان در ایران: چالش‌ها و آسیب‌ها» عنوان هشتمین گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی گروه مطالعات تربیت معلم وابسته به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است که روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

مهمان این نوبت از گفت‌وگو دکتر سعید صفایی موحد پژوهشگر و مدرس دانشگاه است و دکتر رحمت‌اله خسروی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیرگروه علایق ویژه مطالعات تربیت معلم در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به عنوان میزبان در این لایو ویژه حضور خواهند داشت.

نشانی پخش برنامه در پیج اینستاگرام به آدرس
http://instagram.com/dr.khosravi.fu

می‌باشد.