۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک باد

اخبار

۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک باد

اندیشه‌ام از تو سبز و آباد شده

از جهل و غم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم و دلم شاد شده

روز معلم بر همه معلمان عزیز و گرامی مبارک باد

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران