انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران از نگارش تجربه‌های حرفه‌ای شخصی شما حمایت می‌کند

اخبار اطلاعیه‌ها

✨ انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران از نگارش تجربه‌های حرفه‌ای شخصی شما حمایت می‌کند✨

♦️روایت شماره ۱: از برنامه دیدارهای دوستانه و غیر رسمی با استادان در دفتر انجمن

«روز دوشنبه بخت این را داشتم تا با استاد مهرمحمدی از اساتید برجسته رشته مطالعات برنامه درسی دیداری هر چند بسیار کوتاه داشته باشم. از گذشته و آن چه در سال‌های دور بوده آگاه نیستم؛ ولی رواداری و دلجویی ایشان از دانشجویان در این دیدارهای دوستانه و در دوران بازنشستگی را آموزه‌ای از تجربه و دلسوزی می‌دانم.
هرگز مصاحبه با ایشان برای ورود به دوره دکترای دانشگاه تربیت مدرس را فراموش نمی‌کنم که با باریک‌بینی و نکته‌سنجی در پی ارزیابی درست از مصاحبه‌شوندگان بودند.
او یک استاد وفادار به ایران و یک کنشگر پرشور اجتماعی و دوستدار مردم است و همیشه کوشیده است تا دانشجویان و نومعلمان را یاری کند تا بیشتر بیاموزند و بهتر شوند».

دکتر رامین نو ظهوری
پژوهشگر حوزه مطالعات برنامه درسی

◼️ لطفا روایت‌های خود از حضور و مشارکت در برنامه‌های انجمن را با ما و دیگر اعضا به اشتراک بگذارید.