برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks

گروه برنامه درسی و فرهنگ

گروپ برنامه درسی و فرهنگ انجمن برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛
برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks

برنامه یک ماهه جمع‌خوانی کتاب Teaching to transgress bell hooks توسط گروپ برنامه درسی و فرهنگ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این برنامه با مدیریت و همراهی دکتر زهرا نیک نام عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و روح‌الله آقا صالح عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی هامبولت آمریکا برگزار خواهد شد.

برنامه از روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

زمان جلسات سه شنبه‌ها و چهارشنبه ها به مدت یک ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸ می‌باشد.

شرکت برای علاقه‌مندان با ثبت‌نام قبلی آزاد است.

مکان برگزاری:
https://meet.google.com/

ثبت‌نام و کسب اطلاعات از طریق ارتباط با آیدی تلگرامی @LEARNING4GROWTH