اولین پیش سمینار تخصصی با موضوع «نخست پداگوژی، آنگاه فن‌‌آوری» برگزار شد

رویدادها نشست ها همایش های آینده همایش هجدهم

این نشست با موضوع اهمیت پداگوژی و  اولویت آن بر فناوری در عصر کرونا و پسا کرونا در  تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ به میزبانی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد با حضور بیش از صد نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی،  معلمان و علاقه مندان حوزه آموزش، به صورت الکترونیکی بر خط برگزار شد.

سخنران این پیش نشست جناب آقای دکتر سرکارآرانی استاد پداگوژی و دارنده کرسی مطالعات تربیت معلم دانشگاه ناگوی ژاپن و مدیر نشست جناب آقای دکتر باغگلی استادیار گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  بودند و از همان ابتدای جلسه بعد از بیان مقدمات بحث توسط جناب آقای دکتر جعفری ثانی دبیر همایش و سخنران محترم، نشست به صورت تعاملی با محوریت پاسخگویی به پرسش های حاضران ادامه یافت.

جناب آقای دکتر سرکارانی با تشریح مواضع خود درباره نقش پداگوژی به بیان برخی تجارب در عرصه اموزش در کشور ژاپن پرداختند.

لینک فایل ضبط شده پیش سمینار

https://vroom.um.ac.ir/prwrn0n0ayzz/