مسئولیت جدید دکتر محمود مهرمحمدی از طرف رییس جمهور ابلاغ شد!

رویدادها

طی حکمی از سوی ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر حسن روحانی، دکتر محمود مهرمحمدی استاد برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش منصوب شد.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران این انتصاب شایسته را به خانواده بزرگ برنامه درسی کشور تبریک گفته و برای ایشان توفیقات روزافزون را از خداوند متعال خواستار است.