برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش کمیسیون‌ها نشست ها

چهارمین جلسه از سلسله جلسات کمیسیون آموزش در روز سه شنبه مورخ ۱۶ مهرماه در محل دانشگاه تهران تشکیل شد.

جلسه باحضور جناب آقایان دکتر پروند( به عنوان مهمان جلسه)، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر مجید علی عسگری و خانم دکتر مرضیه دهقانی و با مسئولیت آقای دکتر علیرضا صادقی تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی و ارائه دیدگاه هرکدام از اعضا موارد زیر مصوب گردید:

  •  استفاده بهینه از زیرساخت های مجازی و الکترونیکی انجمن برای شناسایی نیازهای واقعی اعضای انجمن در جهت تشکیل کارگاه های قابل استفاده
  • برگزاری نشست های ماهانه با مشارکت استادان و دانشجویان دکتری دانشگاه های مختلف
  •  امکان سنجی برگزاری کارگاه های کمیسیون در اجتماعات انجمن، از جمله در همایش های سالانه
  •  تصویب برگزاری کارگاه های آموزشی معوقه