فراخوان دومین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی

رویدادها همایش های گذشته

دومین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دفتر منطقه ای یونسکو درتهران برگزار می شود :

✅ محورهای همایش :

الف) جایگاه کتاب درسی در نظام آموزش
ب)‌ سیر و تطوّر کتاب درسی
ج) جنبه‌ها و ویژگیهای کتاب درسی
د) طراحی و تولید ساختار و محتوای کتاب درسی
ه) ویرایش و پالایش کتاب درسی
و) ارزشیابی کتاب درسی
ز) مدیریت تهیه و توزیع کتاب درسی
ح) فناوری اطلاعات و ارتباطات و کتاب درسی
ط) جنبه‌های حقوقی و کتاب درسی

? مهلت ارسال چکیده
(طرح پژوهشی/مقاله): ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸

?اعلام نتیجه داوری:
۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

? ارسال اصل مقاله و طرح پژوهشی:
۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

اعلام نتیجه داوری:
۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸

⏱زمان برگزاری: اسفند ماه ۱۳۹۸