پیام همدردی اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با دکتر جوادی پور

رویدادها

صدور پیام همدردی با جناب آقای دکتر جوادی پور ریاست محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

متاسفانه با خبر شدیم که جناب آقای دکتر جوادی پور، ریاست محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، در سوگ یکی از عزیزانشان به سوگ نشسته اند، از این رو اعضا و هیات مدیریه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، در پیامی مراتب همدردی خود با ایشان را بدین شرح اعلام میدارند. امید است همواره شادکامی و نشاط میهمان شما و خانواده گرانقدرتان باشد.

 

———

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر جوادی پور
مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند برایتان صبر جمیل آرزومندیم.
اعضا و هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

———-