پیام دبیر علمی اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال

رویدادها

پاسخگویی اجتماعی را می توان اصلی ترین کارکرد برنامه درسی دانشگاهی دانست که بدون تردید یکی از مهمترین تجلی گاه های آن سرنوشت حرفه ای دانش آموختگان و کیفیت آن است. اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی همواره یکی از موضوعات راهبردی نظام آموزش عالی کشور بوده که در سال های اخیر به دغدغه جاری تبدیل گشته است. این مهم از عوامل متعددی متاثر می شود که در این میان برنامه درسی نقش بی بدیلی دارد.

برنامه‌های درسی می‌بایست به نحوی طراحی، تدوین و اجرا گردند تا بتوانند شایستگی‌های تخصصی و عمومی را به بهترین نحو ممکن در دانشجویان پرورش دهند و آنها را جهت ایفای نقشی موثر در جامعه آماده نمایند. تدوین و بازنگری برنامه های درسی، پرورش شایستگی های اشتغال پذیری، تعامل با محیط کار و مهارت آموزی دانشجویان، توجه به ظرفیت دروس عملی، کارآموزی و کارورزی، برنامه های فوق برنامه درسی مانند استارتاپ ها، مسابقات مهارتی کلید واژه هایی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

 در این راستا با عنایت خداوند و با افتخار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، اولین همایش ملی “برنامه درسی و اشتغال”  را برگزار می کند. ضمن تشکر از تمامی دانشگاه ها و همکاران محترم که در برگزاری این همایش اعلام آمادگی نموده اند افتخار دارم از تمامی اساتید ارجمند، دانشجویان گرامی و  متخصصین عزیز برای شرکت و ارائه مقالات دعوت به عمل  آورم تا با حضور فعال خود ما در برگزاری هر چه با شکوه تر این همایش در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸  همراهی فرمایند.

 

 

و توفیق از آن اوست

مرتضی کرمی

دبیر همایش برنامه درسی و اشتغال