پیش نشست بیستمین همایش سالانه انجمن با عنوان «تنوع مدارس و عدالت» برگزار می‌شود

همایش بیستم همایش های آینده

پیش نشست بیستمین همایش سالانه انجمن با عنوان «تنوع مدارس و عدالت» برگزار می‌شود

پیش نشست بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی و عدالت) با عنوان «تنوع مدارس و عدالت» برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ اعضای نشست دکتر محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، دکتر میرزین‌العابدین برخه مشاور اسبق مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، دکتر فاطمه مقدسی پژوهشگر در حوزه فقر و عدالت آموزشی و دکتر عباس معدن دار آرانی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان می‌باشند.

آقای دکتر حسن ملکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی دبیری این نشست را بر عهده دارند.

پیش نشست بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (برنامه درسی و عدالت) با عنوان «تنوع مدارس و عدالت» پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

لینک ورود به نشست:
https://vroom.um.ac.ir/icsa