تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

نائب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران خبر داد:
تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

دکتر نرگس کشتی آرای، نایب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران خبر داد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر کشتی آرای ضمن اعلام خبر تاسیس کمیته مرکزی معلمان اظهار کرد: با عنایت به ماهیت «عملی» رشته‌ی برنامه درسی و لزوم برقراری پیوند مستحکم‌ میان جامعه معلمان به عنوان کنشگران عرصه عمل با اندیشمندان عرصه نظر برنامه‌ درسی، به تأسیس کمیته مرکزی معلمان اقدام شده است.

وی ادامه داد: این کمیته با هدف کمک به گسترش، پیشبرد و کاربرد دانش برنامه درسی در صحنه عمل، کمک به بهسازی کنش حرفه‌ای معلمان و غنی‌سازی تجربیات یادگیری دانش‌آموزان در پرتوی استفاده از دانش برنامه درسی و تبدیل انجمن به رسانه‌ای که بازتاب دهنده نقدها و نظرات معلمان در خصوص برنامه‌های درسی مصوب و رسمی است، تشکیل شد.

کشتی آرای افزود: پیشنهاد تشکیل کمیته معلمان از سوی استاد گرامی جناب آقای دکتر مهرمحمدی مطرح و مورد تایید هیات مدیره انجمن قرار گرفت. آیین نامه کمیته مرکزی معلمان مشتمل بر ۱۷ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ به تصویب رسید. در آذر ماه طی فراخوانی که از سوی انجمن انتشار یافت از واجدین شرایط عضویت در کمیته مرکزی معلمان که دارای حداقل ۵ سال سابقه تدریس، شناخت کافی از دانش برنامه درسی و برخورداری از روحیه کنشگری  و پژوهشگری بودند ثبت نام به عمل آمد. در این فراخوان ۱۲۰ نفر شرکت کردند و در نهایت براساس مصاحبه با آن ها ۱۵ نفر از استان‌های مختلف کشور جهت عضویت در کمیته انتخاب شدند.