تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن

نشست ها

همکاران محترم انجمن
با سلام
نظرات به درخواست تعداد زیادی از همکاران برای حضور در مجمع انتخاباتی انجمن و افزایش میزان مشارکت گسترده و همچنین امکان حضور اعضا در سراسر کشور، هیئت مدیره انجمن تصمیم گرفت مجمع روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن ماه را با هماهنگی وزارت علوم لغو و به زمان دیگری موکول نماید. مجمع انتخاباتی به صورت مجازی خواهد بود و جناب آقای دکتر علی رضا صادقی عضو محترم هیئت مدیره و مدیر اجرایی، هماهنگی‌های لازم برای فراخوان، تنظیم لیست کاندیدا و بستر مجازی انتخابات را انجام خواهند داد. این تصمیم در پاسخ به دغدغه‌های ارزشمند اساتید پیشکسوت صورت گرفته است.

به امید افزایش مشارکت فراگیر و حضور موثر اعضای انجمن در سراسر کشور

با احترام

دکتر محمد جوادی پور

رئیس انجمن برنامه درسی ایران