دومین نشست ایدئولوژی و برنامه درسی برگزار می شود

رویدادها نشست ها

برگزاری دومین نشست ایدو ئولوژی و برنامه درسی

به همت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، دومین نشست علمی-تخصصی “ایدئولوژی و برنامه درسی” برگزار خواهد شد. در این نشست آقایان دکتر مقصود فراستخواه، دکتر اسدالله مرادی، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر رضا ملایی، دکتر محمد حسنی به سخنرانی پرداخته و دبیری نشست را دکتر سیدمحمدحسین حسینی به عهده خواهند داشت.

 


این رویداد دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار خواهدشد.