همایش ملی برنامه درسی و مسایل اجتماعی 

رویدادها همایش های گذشته

برگزاری همایش ملی برنامه درسی و مسایل اجتماعی  در دانشگاه علامه طباطبایی

 

دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ۳۰ بهمن ماه ۹۸ همایش «ملی برنامه درسی و مسایل اجتماعی» را برگزار می کنند. در این همایش موضوعات « برنامه درسی و شهر» و « برنامه درسی و خانواده » مورد تحلیل و گفت و گو قرار خواهند گرفت.

دکتر مصطفی قادری دبیر اجرایی همایش مذکور اعلام کرد که علاوه بر متخصصان برنامه درسی، جامعه شناسان،  مدیران شهری و پلیس در این همایش مشارکت خواهند کرد. حضور دانشجویان و اساتید علوم تربیتی، جامعه شناسی و مدیریت شهری در این همایش آزاد است.