فراخوان دبیرخانه اولین همایش برنامه درسی و اشتغال در زمینه کارگاه های آموزشی

رویدادها کارگاه ها و دوره های آموزشی

دبیرخانه اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال در نظر دارد به منظور تبادل تجربیات و ارتقاء سطح دانش تخصصی شرکت کنندگان اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه‌های مرتبط با محورهای همایش نماید.

لذا از متخصصان دعوت به عمل می آید اهداف و مشخصات کارگاه آموزشی پیشنهادی خود را در فرم ذیل وارد نموده و آن را به ایمیل confce@um.ac.ir  ارسال   نمایند. پیشنهادات واصله در کمیته برگزاری همایش بررسی شده و نتیجه از طریق آدرس ایمیل اعلام شده، منعکس خواهد شد.

فرم درخواست برگزاری کارگاه 

?www.confce.um.ac.ir

☎۰۵۱-۳۸۸۰۳۵۵۷