انجمن مطالعات برنامه درسی

نشست علمی و تخصصی نگاهی نو به اجرای برنامه درسی

رویدادها شعب استانی نشست ها هرمزگان

به همت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان صورت گرفت؛

برگزاری نشست علمی تخصصی«نگاهی نو به اجرای برنامه درسی » در منطقه محروم و کوهستانی جانوری

نشست علمی تخصصی«نگاهی نو به اجرای برنامه درسی » به همت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان در منطقه محروم و کوهستانی « جانوری » برگزار شد.  نشست علمی تخصصی « نگاهی نو به اجرای برنامه درسی » ویژه مدیر آموزگاران و آموزگاران مدارس حوزه کوهستانی جانوری شامل روستاهای جانوری، نوگین و گیشدان تدارک دیده شده بود.


دکتر قباخلو، مدرس کشوری کتاب ریاضی و دکتر « یوسف محمدیان »، متخصص مطالعات برنامه درسی به صورت ویدئوکنفرانس به تبیین مطالب آموزشی مرتبط با این نشست پرداختند. « طه آذرایین »، مدرس کلاس های چند پایه شهرستان جاسک نیز در نشست علمی تخصصی«نگاهی نو به اجرای برنامه درسی » مباحث تخصصی را تدریس کرد. دکتر « محمد جمال الدینی »، مدیر انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان، « عبدالله میهن پرست »، مسئول نمایندگی آموزش و پرورش شهر لیردف و « حمید جمشیدی » مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی حوزه کوهستان از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند. بازدید از مدرسه غیر دولتی بسته حمایتی نو اندیشان حوزه کوهستانی روستای گورسر از دیگر برنامه ها بود.


حمید جمشیدی مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی حوزه کوهستان در حاشیه این بازدید، گفت: تعدادی از دانش آموزان این مدرسه از روستاهای گیشدان، سهتو و خیرآباد با فاصله ۳۵ کیلومتری در کلاس درس حاضر می شوند. دیدار با معتمدین محلی در راستای جلب مشارکت مردمی برای ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری در حوزه کوهستانی جانوری از دیگر برنامه هایی بود که به همت انجمن مطالعات برنامه درسی هرمزگان صورت گرفت.