برگزاری سمپوزیوم یافته های نوین تعلیم و تربیت در زر آباد

نشست ها

به همت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان؛سمپوزیوم یافته های نوین تعلیم و تربیت در بخش زرآباد برگزار شد
سمپوزیوم یافته های نوین تعلیم و تربیت به همت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان در بخش زرآباد شهرستان کنارک برگزار شد.دکتر « محمد جمالدینی » در حاشیه برگزاری این سمپوزیوم، آشنایی معلمان خرید خدماتی و حق التدریسی با یافته های نوین تعلیم و تربیت را از اهداف برگزاری این برنامه دانست و گفت: طراحی برنامه درسی ، روش های تدریس نوین، الگوهای یادگیری، تدریس در کلاسهای چندپایه و ارزشیابی کیفی – توصیفی از محورهای اصلی این سمپوزیوم است. وی افزود: اساتید مطرح رشته های تعلیم و تربیت دانشگاهای استان هرمزگان به عنوان سخنرانان در این سمپوزیوم مطالبی را ارائه کردند. رئیس شعبه هرمزگان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با بیان اینکه حدود۱۳۵ نفر از معلمان مدارس بخش زراباد شهرستان کنارک در این سمپوزیوم شرکت کرده اند، عنوان کرد: آشنایی معلمان با جدیدترین یافته های علمی و ارایه تجربیات عملی در کلاس درس و همچنین پاسخگویی به ابهامات و سوالات معلمان برگزار شد. وی با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از شرکت کنندگان در این سمپوزیوم، گفت: شرکت کنندگان با بیان اینکه این سمپوزیوم در سطح بسیار خوبی برگزار شد، ضمن ابراز رضایت از این برنامه، خواستار تداوم آن شدند. جمالدینی اضافه کرد: مسولان اموزش و ‌پرورش شهرستان کنارک نیز خواستار تعامل و همکاری بیشتر با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان شدند.
وی افزود: یکی از اهداف اساسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، تو سعه و پیشرفت آموزش در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.