استاد تلاشگر برنامه ریزی درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با نام خدا

جناب آقای دکتر رضا جعفری هرندی
استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه قم در سال ۱۳۹۵

با سلام و احترام

به نمایندگی از طرف اعضا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء جنابعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض می نماید. امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر شما بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد. سلامت و شادکامی شما را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.

محمود مهرمحمدی-  رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران