رییس انجمن به سوالات شما پاسخ خواهد داد!

رویدادها

دکتر محمدجوادی پور، رییس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، روز پنج شنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه از ساعت هجده الی نوزده و سی دقیقه در یک مصاحبه زنده که از طریق پیج اینستاگرام انجمن پخش خواهد شد، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
لذا از تمامی اعضا خانواده بزرگ برنامه درسی کشور دعوت می شود در تاریخ و ساعت یادشده سوالات٫ دغدغه ها٫ پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند. نشانی پیج اینستاگرام انجمن: @icsa_iran