انتصابی دیگر از خانواده برنامه درسی!

رویدادها

با خبر شدیم آقای دکتر مجید علی عسگری، رئیس اسبق انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و یار دیرین و همیشگی انجمن، به سمت معاونت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم منصوب شده اند. هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران این انتصاب شایسته را تبریک گفته و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستار است.