تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات برای آخرین بار

رویدادها همایش های گذشته

مهلت ارسال چکیده مقالات به هفدهمین همایش سالیانه انجمن برای آخرین بار تمدید شد!

بر اساس اعلام دبیرخانه هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، با توجه به درخواست های مکرر اساتید، دانشجویان، معلمان و سایر پژوهشگران محترم، کمیته علمی همایش با تمدید زمان ارسال چکیده مقالات تا ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ موافقت کرد. لذا علاقمندان می توانند با مراجعه به نشانی: cms.icsa.org نسبت به ارسال چکیده مقالات خویش بر اساس محورهای اعلام شده اقدام نمایند. شایان ذکر است که مهلت فوق غیرقابل تمدید می باشد.

خبرهای تکمیلی در مورد همایش هفدهم را می توانید از طریق وب سایت یا صفحات انجمن در شبکه های اجتماعی به شرح ذیل دنبال کنید:

icsa.org.ir
t.me/icsa_ir
instagram.com/icsa_iran