تشریح برنامه های آبان ماه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان

رویدادها شعب استانی نشست ها هرمزگان

نماینده انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان:  برنامه های آبان ماه شعبه هرمزگان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تشریح شد

دکتر جمالدینی، برنامه های آبان ماه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان را تشریح کرد. دکتر « محمد جمالدینی »، نماینده انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان عنوان کرد: نشست تخصصی با عنوان « حذف الزام آموزش زبان انگلیسی در مدارس » هفته اول آبان در دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

وی از نقد و بررسی طرح ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش به عنوان دومین برنامه هفته نخست آبان ماه جاری در دانشگاه آزاد یاد کرد و افزود: بررسی جایگاه مدیریت بحران در برنامه های درسی و نظام آموزش و پرورش ایران پایان بخش برنامه های هفته اول آبان ماه است.

نماینده انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان گفت: دومین نشست هیئت مدیره شعبه هرمزگان هفته دوم بهمن به میزبانی شهرداری و آموزش و پرورش بخش لیردف شهرستان جاسک برگزار می شود.

جمالدینی افزود: کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برای معلمان بخش محروم زرآباد شهرستان کنارک نیز هفته دوم آبان در آموزش و پرورش این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی، برگزاری نشست های علمی برای دانشجویان و معلمان و اساتید با حضور دکتر قادری در هفته سوم آبان در دانشگاه های هرمزگان، فرهنگیان و آزاد و اداره کل آموزش و پرورش استان را بخش پایانی برنامه های شعبه هرمزگان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برشمرد.