پنجمین پیش نشست همایش برنامه درسی و اشتغال

رویدادها نشست ها

فرآیند برنامه ریزی درسی در شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای

پنجمین پیش نشست از سلسه نشست های تخصصی “همایش ملی برنامه درسی و اشتغال” با موضوع “فرآیند برنامه ریزی درسی در شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای”به همت دبیرخانه همایش برنامه درسی و اشتغال برگزار می گردد. سخنران این نشست مهندس افشار بهمنی
سرپرست دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش می باشند.

شایان ذکر است که زمان برگزاری رویداد مذکور چهار شنبه هجدهم دی ماه از ساعت ۱۰:۳۰ الی۱۲ و مکان برگزاری دانشگاه فرهنگیان مشهد، پردیس شهید بهشتی، طبقه اول، سالن کنفرانس است. حضور علاقمندان و متخصصان آزاد می باشد