تمدید مهلت ارسال مقاله به بیستمین همایش ملی و سالانه انجمن

همایش بیستم

مهلت ارسال مقاله به بیستمین همایش ملی و سالانه انجمن با عنوان «برنامه درسی و عدالت» تا ۱۵ دی ماه تمدید شد.