جشنواره دکتر علی شریعتمداری برگزار شد

جشنواره‌ها رویدادها

دومین جشنواره انتخاب رساله‌های برتر دکترای رشته مطالعات برنامه درسی تحت عنوان جشنواره شادروان دکتر علی شریعتمداری استاد فقید رشته تعلیم و تربیت با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی به صورت مجازی و با مشارکت ۹۰ نفر و حضور دختر شادروان دکتر شریعتمداری در این دانشگاه در روز چهارشنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد.

بنابر اعلام دکتر مصطفی قادری دبیر علمی این جشنواره، ۲۲ نفر داور در سه مرحله، فرایند انتخاب ۳۸ رساله دکترای رشته مطالعات برنامه درسی را برعهده داشتند. مسئله‌مندی پژوهش، میزان کاربرد یافته‌ها در جامعه، اصالت و به روز بودن اثر و روش‌مند بودن تحقیقات از جمله شاخص‌های انتخاب رساله‌های برتر بودند که در مرحله پایانی ۶ نفر از دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی از دانشگاه‌های مختلف کشور به رقابت پرداختند و با رأی نهایی داوران، ۳ رساله به عنوان رساله‌های برتر انتخاب شدند.

آقای دکتر حسین قربانی دانش‌آموخته دانشگاه اصفهان رتبه نخست (۲ میلیون تومان جایزه نقدی و لوح تقدیر)، آقای دکتر مجتبی سرهنگی دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر رتبه دوم (یک و نیم میلیون تومان جایزه نقدی و لوح تقدیر) و خانم دکتر خیرالنساء رمضانزاده دانش‌آموخته دانشگاه بیرجند رتبه سوم (یک میلیون تومان جایزه نقدی و لوح تقدیر) دومین جشنواره دکتر شریعتمداری را کسب کردند. در هر دوره هزینه‌های برگزاری و جوایز این جشنواره توسط خانم مهندس شریعتمداری و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تأمین می شود.