جشنواره دکتر علی شریعتمداری ۴ بهمن ماه برگزار می‌شود

جشنواره‌ها

جشنواره دکتر علی شریعتمداری ۴ بهمن ماه برگزار می‌شود

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ سومین دوره انتخاب رساله‌های برتر دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، جشنواره دکتر علی شریعتمداری چهارشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.