جشنواره دکتر علی شریعتمداری

جشنواره‌ها رویدادها

جشنواره دوسالانه انتخاب رساله برتر دکتری در رشته مطالعات برنامه درسی

روز ۱۱ مهر ماه ۹۷ اولین دوره جشنواره دکتر علی شریعتمداری( اتخاب رساله دکتری برتر در رشته مطالعات برنامه درسی) در سالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد. این جشنواره به صورت دوسالانه در تاریخ ۱۱ مهرماه مصادف با ” تصویب رشته دکتری برنامه درسی ” برگزار می شود . هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی ، تقدیر و معرفی رساله‌های , دکترای دفاع شده در حوزه مطالعات برنامه‌درسی است تا از این رهگذر ضمن گسترش دانش موضوعی و عملی برنامه‌درسی ،سیر تحول تاریخ برنامه درسی ایران در دهه های مختلف ، موضوعات و چالشهای مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش عالی کشور به تصویر کشیده شود.
پیشنهاد برگزاری این جشنواره از طریق کمیسیون پژوهش انجمن در ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۴ مطرح و عملا این پروژه بزرگ از این تاریخ در هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران کلید خورد. در همان جلسات اول هیات مدیره مصوب شد این جشنواره با نام زنده یاد دکتر علی شریعتمداری پدر تعلیم و تربیت ایران , که عمر با برکتش را بدون وقفه و با صلابت، ایمان و اقتدار در راه تعالی تعلیم و تربیت جامعه صرف کرد و بیش از هر چیز دل در گرو توسعه رشته مطالعات برنامه‌درسی داشت مزین شود.
تدوین آیین نامه در جلسات مکرر هیات مدیره انجام شد و بارها مورد بحث و تجدید نظر قرار گرفت . دوستان در هیات مدیره نظرات متفاوتی در ارتباط با فرایند داوری ارایه کردند :برخی بر یک مرحله ای بودن و برخی بر دو مرحله ای بودن ،برخی بر مستقل بودن امتیازات مرحله اول و دوم و بعضی بر قایل شدن درصدی از امتیاز مرحله دوم از امتیازات مرحله اول، بعضی از دوستان بر شواهد عینی و برخی بر شواهد غیر عینی ، برخی بر دریافت چکیده تفصیلی برخی بر دریافت کل رساله و نکات بسیار زیادی از این قسم که مجال پرداختن به آن نیست ، مطرح نمودند. در نهایت تصمیم گرفته شد مبتنی بر ملاکهایی که در ادامه گزارش عنوان خواهد شد جشنواره اول برگزار و در اجرا نقطه ضعفها بررسی گردد.این آیین نامه در۸ ماده و ۱۶ تبصره در هیات مدیره انجمن به تصویب رسید .در ذیل معیارهای ارزیابی ارایه می گردد.