جلسه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

جلسه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، و دکتر عراقیه ۹ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ارائه سیاست ها و برنامه‌های هیئت مدیره نهم، تصمیم‌گیری در خصوص همایش نوزدهم انجمن، ارائه گزارشی از توفقات مالی همایش هجدهم و مشارکت استادان و متخصصان برنامه درسی در جلسات هیئت مدیره در دستور کار قرار گرفت.

بررسی برنامه های نامزدهای انتخابات هیئت مدیره نهم و افزودن ۱۳ محور بر محورهای قبلی و پیشنهاد استخراج سه حوزه استراتژیک (پاسخگویی اجتماعی، مرجعیت علمی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان) و سه توانمندساز اصلی (مشارکت اعضاء جامعه علمی، مدیریت فضای مجازی و تقویت منابع مالی) و ارائه دیدگاه‌های اعضا در این خصوص از موارد مهم مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین رایزنی‌های اولیه در خصوص همایش نوزدهم انجمن و طرح آن در جلسه گروه و اعلام موضوع برای همایش، انجام توافقات به عمل آمده در زمینه درآمد و هزینه های همایش هجدهم و رای‌گیری در خصوص مشارکت پیشکسوتان، استادان و متخصصان رشته در جلسات هیئت مدیره متناسب با معیارهای طرح شده انجام شده است.