دریافت مجوز برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی

رویدادها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در راستای تحقق مرجعیت علمی به عنوان مهمترین هدف راهبردی، موفق به دریافت مجوز برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی گردید. این کرسی‌ها زمینه‌ساز فضای گفتگو و نقد در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و حمایت از نظریه‌پردازی در جامعه نخبگانی است. بر اساس ابلاغیه دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره، اهم وظایف کمیته دستگاهی به شرح زیر می باشد:

  1. تعیین و تصویب برنامه‌های اجرایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در راستای تولید علم و برگزاری کرسی‌ها
  2. ایجاد سامانه‌های تشویقی برای ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره
  3.  راه‌اندازی کارگروه‌ها یا کمیته‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای برگزاری کرسی‌ها
  4.  بررسی اولیه طرح‌نامه‌ها و صلاحیت داوران و ناقدان پیشنهادی از طرف دانشگاه‌ها
  5. ارسال نتایج ارزیابی‌ها به دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره
  6. نظارت بر حسن برگزاری کرسی‌ها
  7. ارائه گزارش‌های دوره‌ای با فاصله زمانی حداکثر شش ماه به دبیرخانه هیئت

با توجه به صلاحیت‌های علمی اندیشمندان حوزه مطالعات برنامه درسی، کرسی‌های نظریه‌پردازی فرصتی ارزشمند برای محققان، اندیشمندان و دانشجویان این عرصه محسوب می‌شود. امید آن است که انجمن بتواند با مشارکت و همراهی شما فرهیختگان عزیز، نقش سزاواری در توسعه مرزهای معرفت و تولید نظریه‌ در قلمرو مطالعات برنامه درسی و آموزش ایفا نماید.